Startklar

Startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang.

• Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir akut sjuk eller skadad    och inte kan delta.
• Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från    arrangemanget.

Nyhet!

Startklar Plus

Nu kan du teckna Startklar Plus. Den har samma innehåll som Startklar, men du blir också olycksfallsförsäkrad när du tränar inför arrangemangen.

Startklar och Startklar Plus gäller för ett obegränsat antal motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under ett år.

Startklar och Startklar Plus gäller helt utan självrisk.