Startklar Nordic ny motionsloppsförsäkring. Gäller i hela Norden. Läs mer!

Startklar 

Avbeställnings- och olycksfallsförsäkring för alla lopp i Sverige under 1 år. Pris 155 kr.

Läs alltid FAQ och i Förköpsinformation. Skadeanmälan ska styrkas med intyg. Teckna online här.

Startklar Plus 

Samma innehåll som Startklar men olycksfallsförsäkringen gäller även vid all träning under 1 år. Pris 275 kr. 

Läs alltid  FAQ och i Förköpsinformation. Skadeanmälan ska styrkas med intyg. Teckna online här.

Startklar Classic

För dig som deltar i både Klassikerlopp och andra lopp. Avbeställnings- och olycksfallsförsäkring med extra lång giltighetstid på 15 månader. Pris 195 kr. 

Läs alltid FAQ och i Förköpsinformation. Skadeanmälan ska styrkas med intyg. Teckna online här.

Startklar Classic Plus

För dig som tänker ta En Svensk Klassiker. Avbeställnings- och olycksfallsförsäkring för alla lopp Plus olycksfallsförsäkring vid all träning. Extra lång giltighetstid på 15 månader underlättar din planering. Pris 345 kr.

Läs alltid FAQ och i Förköpsinformation. Skadeanmälan ska styrkas med intyg. Teckna online här.

_________________________

Svedea är försäkringsgivare och försäkringen administreras av Försäkringskompetens i Uppsala.

                                                                             


 
Startklar motionsloppsförsäkring lanserades år 2000.