Startklar motionsloppsförsäkring som gäller både för motionslopp och tävlingslopp lanserades år 2000 och Startklar Plus år 2009. Startklar Classic och Startklar Classic Plus lanserades år 2021 och Startklar Nordic och Startklar Nordic Plus år 2022.  Försäkringarna är registrerade varumärken.

I försäkringarna ingår ett avbeställningsskydd som ger anmälningsavgiften tillbaka vid sjukdom, skada eller graviditet som gör att jag inte kan ställa upp. Och när jag kommer till start ingår ett olycksfallsskydd under arrangemanget och under resan till och från. I Startklar Plus, Startklar Classic Plus och Startklar Nordic Plus gäller olycksfallsskyddet också varje gång jag tränar. Försäkringsgivare fram till 1 juli 2018 var Folksam då vi bytte till försäkringsbolaget Svedea. Det gav oss möjlighet att utveckla försäkringarna och vi har nu nya och ännu bättre villkor. 

Försäkringsgivare är Svedea som också reglerar alla skador på försäkringarna. Försäkringsbolaget Svedea grundades år 2010 och är ett snabbt växande bolag med specialförsäkringar som inriktning. 

Svedeas fokus på utvalda nischer och en kundorienterad företagskultur har resulterat i en hög andel nöjda kunder och topplaceringar i Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Svedeas satsning på specialförsäkringar innebär också goda utvecklingsmöjligheter för Startklars försäkringar.                                                                                                                                                                      

Försäkringskompetens  i Uppsala AB administrerar försäkringarna och svarar för registerhållning av försäkringstagare, revision av villkor, produktutveckling m.m.

Försäkringskompetens är också en av landets ledande försäkringsförmedlare med stor erfarenhet inom företagsförsäkring och riskhantering. Om ni anlitar dem som företag, organisation eller fastighetsägare får ni tillgång till deras kompetens för en genomgång  av era försäkringar, en riskanalys och upphandling av bästa försäkringslösning. Det kan gälla försäkring för byggnader, inventarier, lösegendom, maskiner etc. 

Startklar motionsloppsförsäkring lanserades år 2000.