Startklar motionsloppsförsäkring lanserades år 2000.