INFORMATION OM SKADEANMÄLAN

Försäkringarna Startklar och Startklar Plus har bytt försäkringsgivare från Folksam till Svedea.

- Om du tecknat försäkring före 1 juli 2018 så kontaktar du Folksam på 0771-950 950.

- Om du tecknat försäkring efter 1 juli 2018 så kontaktar du Svedea på 0771-160 199.

Startklar och Startklar Plus är registrerade varumärken