INFORMATION OM SKADEANMÄLAN

Vid skadeanmälan kontaktar du försäkringsbolaget Svedea som sköter all skadereglering. 

Uppge att du har en Startklar försäkring .

Telefon: 0771-160 199

E-post: idrottsskador@svedea.se

                           

Startklar är ett registrerat varumärke. Försäkringen lanserades år 2000.